Pensioenplan opties voor zelfstandigen

Een eigen SEO kantoor als zelfstandige uitbaten geeft u een zekere mate van vrijheid, maar het geeft u geen excuus om niet te sparen voor uw pensioen. Sterker nog, het maakt het opzij zetten van geld nog belangrijker: In tegenstelling tot een werknemer die toegang heeft tot een 401(k), staat u er alleen voor. In Amerika is het pensioenstelsel anders dan in Belgie.

De eerste stap: Bereken hoeveel u moet sparen voor uw pensioen met een  pensioen calculator. Het bedrag dat u van plan bent elk jaar te sparen zal helpen bepalen wat de beste rekening voor u is. Ten tweede: Beslis waar u dat geld gaat zetten. Het goede nieuws is dat je als zelfstandige heel wat opties hebt.

Hier zijn vijf pensioenplannen voor zelfstandigen die voor u geschikt kunnen zijn:

Traditionele of Roth IRA
Solo 401(k)
SEP IRA
SIMPLE IRA
Toegezegd-pensioenregeling

Traditionele of Roth IRA is geschikt voor: Voor wie net begint. Als u uw baan opzegt om een bedrijf te starten, kunt u ook uw oude 401(k) omzetten in een IRA. IRA-bijdragelimiet: € 6.000 in 2021 (€7.000 als u 50 jaar of ouder bent). Belastingvoordeel: Belastingaftrek op bijdragen aan een traditionele IRA; geen onmiddellijke aftrek voor Roth IRA, maar opnames bij pensionering zijn belastingvrij.

Werknemerselement: Geen. Dit zijn individuele plannen. Als u werknemers hebt, kunnen zij hun eigen IRA’s opzetten en eraan bijdragen.

DE DETAILS

Een IRA is waarschijnlijk de makkelijkste manier voor zelfstandigen om te beginnen met sparen voor hun pensioen. Er zijn geen speciale vereisten voor het indienen van een aanvraag, en u kunt er gebruik van maken ongeacht of u werknemers in dienst hebt of niet.

Het moeilijkste deel kan zijn om te beslissen welk type IRA te openen: We hebben uitvoerig aandacht besteed aan de verschillen tussen traditionele en Roth IRAs, maar de fiscale behandeling van een Roth IRA kan ideaal zijn als uw bedrijf nog in de kinderschoenen staat (lees: u verdient nog niet veel geld). In dat geval zal uw belastingtarief waarschijnlijk hoger zijn bij pensionering, wanneer u dat geld belastingvrij kunt opnemen.

Eén opmerking: de Roth IRA heeft inkomensgrenzen; wie te veel verdient, kan niet bijdragen.

Bijdragelimiet: Tot €57.000 in 2020 (plus een inhaalbijdrage van €6.000 voor degenen die 50 jaar of ouder zijn) of 100% van het verdiende inkomen, afhankelijk van wat lager is. Om de bijdragelimieten hier te helpen begrijpen, helpt het om te doen alsof u twee mensen bent: Een werkgever (van uzelf) en een werknemer (ook van uzelf).

In uw hoedanigheid als werknemer kunt u bijdragen zoals u zou doen aan een standaard 401(k) die door de werkgever wordt aangeboden, met salarisuitstel tot 100% van uw compensatie of $19.500 (plus die inhaalbijdrage van $6.000, indien u daarvoor in aanmerking komt), afhankelijk van welke van de twee het laagst is.

In uw hoedanigheid als werkgever kunt u een extra bijdrage leveren van maximaal 25% van uw salaris.

Er is een speciale regel voor eenmanszaken en eenmanszaken met beperkte aansprakelijkheid: U kunt 25% bijdragen van het netto-inkomen uit zelfstandige bedrijfsuitoefening, dat is uw nettowinst verminderd met de helft van uw belasting op zelfstandige bedrijfsuitoefening en de planbijdragen die u voor uzelf hebt gedaan.

De limiet op compensatie die kan worden gebruikt om uw bijdrage te factureren is € 285.000 in 2020.

Belastingvoordeel: Dit plan werkt net als een standaard, door de werkgever aangeboden 401(k): U doet bijdragen vóór belastingen, en uitkeringen na leeftijd 59½ worden belast

Werknemerselement: U kunt niet bijdragen aan een solo 401(k) als u werknemers hebt. Maar je kunt je echtgenoot of echtgenote in dienst nemen zodat hij of zij ook kan bijdragen aan het plan. Uw echtgenoot kan bijdragen tot de standaard 401(k) bijdragelimiet voor werknemers, plus u kunt de werkgeversbijdragen toevoegen, voor een totaal van maximaal $ 57.000, plus inhaalbijdrage, indien u in aanmerking komt. Dit kan een verdubbeling betekenen van wat u als echtpaar kunt sparen.

Hoe te beginnen: U kunt een solo 401 (k) openen bij veel online makelaars. U moet elk jaar papierwerk bij de IRS indienen zodra u meer dan € 250.000 op uw rekening hebt.

DE DETAILS

Dit plan, dat de IRS een “eendelige 401 (k)” noemt, is vooral aantrekkelijk voor degenen die veel geld kunnen en willen sparen voor hun pensioen of degenen die in sommige jaren veel willen sparen – zeg, wanneer de zaken bloeien – en minder in andere jaren.

“Een solo 401(k) is aantrekkelijk voor degenen die in sommige jaren veel geld kunnen en willen sparen.”
Houd er rekening mee dat de bijdragelimieten gelden per persoon, niet per plan – dus als je ook een externe baan hebt die een 401 (k) biedt, of je echtgenoot doet dat, de bijdragelimieten dekken beide plannen.

Nog iets om te weten: U kunt ook kiezen voor een solo Roth 401 (k), die de fiscale behandeling van een Roth IRA nabootst. Nogmaals, u zou voor deze optie kunnen gaan als uw inkomen en belastingtarief nu lager zijn dan u verwacht dat ze zullen zijn bij pensionering.

Ook al spaart u nu al voor uw pensioen via pensioensparen, u kunt nog meer sparen door een levensverzekering af te sluiten in het kader van het langetermijnsparen. Klik hier voor meer info over langetermijnsparen fiscaal voordeel

SEP IRA

Het beste voor: Zelfstandigen of eigenaren van kleine bedrijven met geen of weinig werknemers.

Bijdragelimiet: Het laagste van € 57.000 in 2020 ($ 56.000 in 2019) of tot 25% van de compensatie of de netto-inkomsten uit zelfstandige bedrijfsuitoefening, met een limiet van $ 285.000 aan compensatie die kan worden gebruikt om de bijdrage te factoriseren. Nogmaals, het netto-inkomen uit zelfstandige bedrijfsuitoefening is de nettowinst verminderd met de helft van uw betaalde belastingen voor zelfstandige bedrijfsuitoefening en uw SEP-bijdrage. Geen inhaalbijdrage.

Belastingvoordeel: U kunt het laagste van uw bijdragen of 25% van de netto-inkomsten uit zelfstandige bedrijfsuitoefening of compensatie – beperkt tot dat plafond van € 285.000 per werknemer in 2020 – aftrekken op uw belastingaangifte. Uitkeringen na pensionering worden belast als inkomen. Er is geen Roth-versie van een SEP IRA.

Werknemerselement: Werkgevers moeten een gelijk percentage van het salaris bijdragen voor elke in aanmerking komende werknemer, en u wordt geteld als een werknemer. Dat betekent dat als u 10% van uw salaris voor uzelf bijdraagt, u 10% moet bijdragen van het salaris van elke in aanmerking komende werknemer.

Aan de slag: U kunt een SEP IRA openen bij veel online brokers, net zoals u een traditionele of Roth IRA zou openen, met een paar extra stukken papierwerk.

Een SEP IRA is gemakkelijker te onderhouden dan een solo 401(k) – er is een lage administratieve last met weinig papierwerk en geen jaarlijkse rapportage aan de IRS – en heeft vergelijkbare hoge contributielimieten. Net als de solo 401 (k), zijn SEP IRA’s flexibel in die zin dat u niet elk jaar hoeft bij te dragen.

“SEP IRA’s hebben een lage administratieve last, en ze vereisen beperkt papierwerk en geen jaarlijkse rapportage aan de IRS.”
Het nadeel voor u, als bedrijfseigenaar, is dat u bijdragen moet doen voor werknemers, en ze moeten gelijk zijn – niet in dollarbedrag, maar als een percentage van het loon – aan de bijdragen die u voor uzelf doet. Dat kan kostbaar zijn als u meer dan een paar werknemers heeft of als u veel voor uw eigen pensioen wilt wegzetten. U kunt niet zomaar een SEP gebruiken om voor uzelf te sparen; als u voor het jaar bijdraagt, moet u bijdragen doen voor alle in aanmerking komende werknemers.